Na osnovu Rješenja Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske broj: 118/08, 11/09, 74/10 od 23. 9. 2014. godine, Škola za obrazovanje odraslih Banja Luka dobila je odobrenje za izvođenje programa za srednje stručno obrazovanje odraslih, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju za struke i zanimanja:

Struka Zdravstvo:
Medicinski tehničar
Fizioterapeutski tehničar

Struka ekonomija, pravo i trgovina
Poslovno-pravni tehničar
Trgovački tehničar

Struka tekstilstvo i kožarstvo
Obućar
Kožarski tehničar

Pored navedenih, škola vrši upis i u Program stručnog osposobljavanja za zanimanja:
Zidar, tesar, armirač, moler, vodoinstalater, dimnjačar, varilac i rukovalac građevinskih mašina.

Nastava je organizovana u popodnevnim časovima, u skladu sa slobodnim vremenom polaznika, a izvodi se u učionicama i kabinetima Nezavisnog univerziteta Banja Luka koji je akreditovana, tj. međunarodno priznata visokoškolska obrazovna ustanova i koji je osnivač ŠOO „Optimus-NUBL“.

Vježbe (praksa) za zdravstvenu struku obavlja se u JU Medicinska škola Banjaluka, JU Dom za starija lica Banjaluka i KBC-Univerzitetska bolnica Banjaluka. Praksa za ostale struke i zanimanja obavlja se u školi i u prikladnim ustanovama i preduzećima.